12 stappen programma

Het Nova Vida programma houdt vast aan het Minnesotamodel een behandelingsfilosofie die onstaan is vanuit het 12 stappen programma van de zelfhulpgroep van AA, en gaat uit van onthouding. Het model is tevens aangevuld met methodieken uit de klassieke therapieën. Deze manier van werken, geeft hoopvolle positieve resultaten, wat eveneens wordt ondersteund door onderzoek. Het biedt de mogelijkheid om de vicieuze cirkel van verslaving te doorbreken, de onderliggende psychologische problemen aan te pakken en de vaardigheden aan te reiken voor totale onthouding op lange termijn. We erkennen dat sommigen moeite hebben met het 12 Stappen-concept van herstel. Onze belofte is dat we met u zullen samenwerken in deze strijd en als de gevechten aan het einde van de behandeling nog steeds voortduren, zullen we samen met u op zoek gaan naar een alternatieve manier om u te ondersteunen bij uw herstel.

De 12 stappen zijn gespreksthema’s of richtlijnen voor de groepsbijeenkomsten.

12 stappen-groepen kunnen verschillend met de stappen omgaan. Sommige groepen behandelen iedere keer een andere stap; andere groepen pikken slechts een aantal stappen eruit en praten meer over eigen ervaringen. Op het moment dat een groepslid terugvalt, gaat de groep terug naar stap 1 om vervolgens weer verder te gaan met de stap waar men gebleven was.

Hieronder worden de 12 stappen, omgezet in gewoon Nederlands, weergegeven. Ook is voor de duidelijkheid voor de ik-vorm gekozen.

De 12 stappen

 • Stap 1:       Erkennen van je verslaving en de machteloosheid.
 • Stap 2:       Toegeven dat je hulp nodig hebt.
 • Stap 3:       De hulp aanvaarden.
 • Stap 4:       De balans opmaken van je leven.
 • Stap 5:       Je misstappen bekennen tegenover jezelf en tegenover anderen.
 • Stap 6:       Ontdek je zwakheden en tekortkomingen.
 • Stap 7:       Werk aan je tekortkomingen en zwakheden.
 • Stap 8:       Maak een lijst met mensen die je schade hebt berokkend en wees bereid het goed te maken.
 • Stap 9:       Zoek daadwerkelijk contact met deze personen en probeer het goed te maken, behalve als je hen of anderen daarmee zou kwetsen.
 • Stap 10:     Maak er een gewoonte van om kritisch te kijken naar jezelf en erken onmiddellijk de fouten die je maakt.
 • Stap 11:     Creëer rust in je leven door meditatie of iets waardoor jij deze rust en kalmte ervaart.
 • Stap 12:     Geef je ervaringen door aan anderen die het nodig hebben

Heeft u nog vragen over de 12 stappen? Neem dan contact met ons op

Naast de Anonieme Alcoholisten zijn er tal van andere groepen:

 • Al Anon voor partners van alcoholisten
 • Alateen voor kinderen vanaf 12 jaar
 • Al Anon-ACA voor volwassen kinderen van alcoholisten
 • Narcotics Anonymous (NA) voor druggebruikers
 • SLA Sex and Love addicts Anonymous
 • AA Alcohol Anonymous
 • CA Codepency Anonymous

En vele andere gespecialiceerde groepen. We geven je graag meer informatie.

Wat is een Minnesotabehandeling?

Minnesotamodel

De Minnesotabehandeling is ruim zestig jaar geleden ontwikkeld door het Hazeldeninstituut in Minnesota (VS). De behandeling is ontstaan vanuit de 12 stappen van de AA (Anonieme Alcoholisten). De methode is gebaseerd op spirituele waarden als hoop, respect, eerlijkheid, openheid en verbondenheid.

Groepstherapie helpt je te beseffen dat je niet alleen bent.

Een verslaving stoppen doe je samen. Door een verslaving voelt u zich eenzaam en isoleert u zich van uw omgeving. Onze behandeling is erop gericht dit isolement te doorbreken door een band met andere mensen op te bouwen.

“Veel patiënten komen in therapie met de verontrustende gedachte dat ze uniek zijn in hun ellende, dat ze alleen bepaalde angstaanjagende of onaanvaardbare problemen, gedachten, impulsen en fantasieën hebben.”

Hoewel het waar is dat ieder van ons uniek is en unieke omstandigheden kan hebben, is niemand van ons alleen met zijn probleem.

In een onderzoek werd bijvoorbeeld jarenlang aan leden van een procesgroep gevraagd om anoniem op te schrijven wat ze niet zouden delen in de groep. De leden bestonden onder meer uit medische studenten, psychiatrische bewoners, verpleegkundigen, psychiatrische technici en vrijwilligers.

De geheimen waren “verrassend vergelijkbaar”. Verschillende thema’s kwamen naar voren: mensen dachten dat ze ontoereikend en incompetent waren. Ze kwamen tot de conclusie dat groepstherapie isolatie, vervreemding en lijden vermindert.

Groepstherapie vergemakkelijkt het geven en ontvangen van ondersteuning.

Een misvatting over groepstherapie is dat leden om beurten individuele vragen en feedback van de therapeut ontvangen terwijl anderen observeren.

De groepsdeelnemers worden daadwerkelijk aangemoedigd om zich tot elkaar te wenden voor ondersteuning, feedback en verbinding.

Voorbeeld : een deelnemer voelt zich geïsoleerd en eenzaam en weet niet hoe zij vrienden moet maken. De groep ondersteunt haar door te luisteren wanneer ze de hele sessie met haar praat en met haar in contact te komen, wat op zichzelf haar gevoel van isolatie vermindert. De deelnemers delen ook hun eigen ervaringen. En ze delen hoe ze eenzaamheid hebben genavigeerd of isolatie hebben overwonnen, “door hoop, inspiratie, aanmoediging en soms suggesties te bieden.”

Groepstherapie helpt je om je “stem” te vinden.

In onze groepen moedigen we de deelnemers sterk aan om zich bewust te zijn van hun gevoelens en worden ze aangemoedigd om deze ook uit te spreken.

Voor veel mensen is het een uitdaging om zich verbonden te voelen. Dit is één van de zaken waar we binnen onze groep op focussen.

Groepstherapie helpt je om op een gezondere manier met anderen (en jezelf) om te gaan.

Vaak begrijpen mensen niet waarom hun relaties niet werken. In een veilige omgeving kunnen leden eerlijk delen en feedback krijgen van hun groepsleden.

Groepstherapie biedt een vangnet.

Weten dat iemand je steunt als je hervalt moedigt je aan om te delen. De groep wordt het vangnet. 

Naast het versterken van je relationele vaardigheden, het verminderen van isolatie en het vinden van je stem, is groepstherapie ook bijzonder waardevol voor individuen die te maken hebben met verslavingen.

U ervaart hoe het is om uw gevoelens te delen en steun te krijgen in plaats van uzelf af te zonderen en te schamen. Dit gevoel van saamhorigheid geeft u de kracht om te herstellen van uw verslaving.

Eigen verantwoordelijkheid

Verslaving is een ziekte van de hersenen. Hierdoor verliest u steeds meer de grip op uw leven. U kunt er niets aan doen dat u deze ziekte heeft. U bent immers met deze kwetsbaarheid geboren. Wel bent u zelf verantwoordelijk voor hoe u met uw ziekte omgaat. Iemand met suikerziekte bijvoorbeeld, kiest ervoor geen suiker te nemen, anders wordt hij ziek. Zo werkt het ook bij verslaving. U leert tijdens de behandeling wat uw valkuilen zijn en welke gezonde keuzes U kan maken.

Volledig stoppen

Essentieel voor een succesvolle behandeling is dat u bereid bent om volledig te stoppen met alcohol, drugs en gokken. Als u namelijk niet volledig stopt, houdt u uw verslaving in stand. U loopt dan bovendien het risico verslaafd te raken aan een ander verslavend middel of gedragsverslaving.