Het Nova Vida programma houdt vast aan het Minnesotamodel een behandelingsfilosofie die onstaan is vanuit het 12 stappen programma van de zelfhulpgroep van AA, en gaat uit van onthouding. Ook dit wordt ondersteund door onderzoek. Het biedt de mogelijkheid om de vicieuze cirkel van verslaving te doorbreken, de onderliggende psychologische problemen aan te pakken en de vaardigheden aan te reiken voor totale onthouding op lange termijn. We erkennen dat sommigen moeite hebben met het 12 Stappen-concept van herstel. Onze belofte is dat we met u zullen samenwerken in deze strijd en als de gevechten aan het einde van de behandeling nog steeds voortduren, zullen we samen met u op zoek gaan naar een alternatieve manier om u te ondersteunen bij uw herstel.

De 12 stappen zijn gespreksthema’s of richtlijnen voor de groepsbijeenkomsten.

12 stappen-groepen kunnen verschillend met de stappen omgaan. Sommige groepen behandelen iedere keer een andere stap; andere groepen pikken slechts een aantal stappen eruit en praten meer over eigen ervaringen. Op het moment dat een groepslid terugvalt, gaat de groep terug naar stap 1 om vervolgens weer verder te gaan met de stap waar men gebleven was.

Hieronder worden de 12 stappen, omgezet in gewoon Nederlands, weergegeven. Ook is voor de duidelijkheid voor de ik-vorm gekozen.

De 12 stappen

 • Stap 1:       Erkennen van je verslaving en de machteloosheid.
 • Stap 2:       Toegeven dat je hulp nodig hebt.
 • Stap 3:       De hulp aanvaarden.
 • Stap 4:       De balans opmaken van je leven.
 • Stap 5:       Je misstappen bekennen tegenover jezelf en tegenover anderen.
 • Stap 6:       Ontdek je zwakheden en tekortkomingen.
 • Stap 7:       Werk aan je tekortkomingen en zwakheden.
 • Stap 8:       Maak een lijst met mensen die je schade hebt berokkend en wees bereid het goed te maken.
 • Stap 9:       Zoek daadwerkelijk contact met deze personen en probeer het goed te maken, behalve als je hen of anderen daarmee zou kwetsen.
 • Stap 10:     Maak er een gewoonte van om kritisch te kijken naar jezelf en erken onmiddellijk de fouten die je maakt.
 • Stap 11:     Creëer rust in je leven door meditatie of iets waardoor jij deze rust en kalmte ervaart.
 • Stap 12:     Geef je ervaringen door aan anderen die het nodig hebben

Heeft u nog vragen over de 12 stappen? Neem dan contact met ons op

Naast de Anonieme Alcoholisten zijn er tal van andere groepen:

 • Al Anon voor partners van alcoholisten
 • Alateen voor kinderen vanaf 12 jaar
 • Al Anon-ACA voor volwassen kinderen van alcoholisten
 • Narcotics Anonymous (NA) voor druggebruikers
 • SLA Sex and Love addicts Anonymous
 • AA Alcohol Anonymous
 • CA Codepency Anonymous

En vele andere gespecialiceerde groepen we geven je graag meer informatie.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>