Disclaimer

DISCLAIMER

Nova Vida spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze site. Ook streeft zij er naar dat alle informatie op deze site juist en volledig is. Mochten er desondanks kennelijke onjuistheden of onvolledig-heden in de gegevens voorkomen, dan aanvaardt Nova Vida geen aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan. Tevens wordt er geen verantwoordelijkheid aanvaard voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Iedere aansprakelijkheid voor schade, geleden ten gevolge van een bezoek aan een andere website via een link op deze website of anderszins, wordt uitgesloten. Nova Vida behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie op deze site te wijzigen.

PRIVACY STATEMENT

De persoonlijke gegevens die u op de website invult, zullen voor het doel waarvoor u de gevraagde informatie (aanvraag intakegesprek, contact-formulier) heeft gegeven, worden gebruikt. Deze gegevens zullen niet aan derden worden gegeven. Uw bezoek aan deze website wordt bijgehouden door middel van cookies. De informatie die wij via deze cookies verzamelen, wordt door Nova Vida gebruikt om onze website gebruiksvriendelijker te maken. De gegevens zullen niet herleidbaar tot individuele computers aan andere partijen worden verschaft. Indien u niet wilt dat wij cookies gebruiken, dient u die in uw internet browser uit te zetten.  Lees hier ons vernieuwd privacybeleid volgens de normen van GPDR WET  van 25 mei 2018.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van deze website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Nova Vida, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

Toestemming kunt u aanvragen bij:

 

BVBA Nova Vida:

Lode Vissenaekenstraat 44/1, 2600 Berchem

03/ 298 45 61

ondernemingsnummer :  0684.740.816