Voor Familie en Naasten

SYSTEEMGESPREKKEN

Vaak is het de familie die problemen signaleert en aanklopt bij de hulpverlening. Zij spelen een belangrijke rol in het proces en zijn in de meeste gevallen bereid om betrokken te worden bij de behandeling. Tevens zijn zij ook belangrijke informatiedragers.

Doorheen de tijd is er in de meeste gevallen een dynamiek ontstaan binnen het systeem die eventueel zelf fasciliterend heeft gewerkt met betrekking tot het verslavingsproces. Daarom vinden we het uitermate belangrijk dat de mogelijkheid wordt geboden om zowel individuele als systeemgesprekken te organiseren, om samen tot gezondere verbindingen te komen.

FAMILIEBIJEENKOMSTEN

Deze bijeenkomsten geven de mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen tussen lotgenoten. Vaak heeft de familie reeds een lange weg alleen moeten afleggen.

Gevoelens van schaamte, schuld, vertwijfeling worden door velen ervaren. Het is niet alleen kwestie van herkenning maar ook van erkenning. Verslaving is een ziekte die je in de meeste gevallen niet alleen kan dragen.

Daarom organiseren we tweewekelijks familiebijeenkomsten waarbij ervaringen kunnen worden gedeeld en handvaten worden aangereikt om met de verslaving van een naaste en diens herstel om te leren gaan.

VORMING: INFOMOMENT ROND VERSLAVING

‘Verslaving’ wordt snel in de mond genomen, maar wat betekent verslaving eigenlijk?
Hoe komt men op dit punt? Hadden we het kunnen voorkomen?
Wat doen we beter niet en hoe kunnen we ondersteuning bieden?

Vaak hebben we meer vragen dan antwoorden. Tijdens deze sessies hopen we u maximaal te informeren over wat u kan verwachten en hoe u best kan handelen. De bedoeling van deze momenten is om meer inzichten te verwerven, wegwijs te geraken en sterker te staan als naaste van een persoon met een afhankelijkheidsprobleem. Deze vormingen zijn kosteloos en vinden driemaandelijks plaats.

De volgende bijeenkomst vindt plaats op 10 oktober om 20u. Inschrijven kan door te mailen naar info@novavida.eu

FAMILIETUSSENKOMST

Dit is een methodiek die we kunnen voorstellen wanneer de persoon de ernst van het probleem volledig naast zich neerlegt. Hij/zij maakt gebruik van allerlei afweermechanismen waar de familie of directe naasten machteloos tegenover staan.

De impact van de familie kan groot zijn indien de rangen zich sluiten en er een duidelijk afgesproken plan bestaat. Deze methodiek mag niet verward worden met een gedwongen opname. Het is de bedoeling om door een gezamelijk initiatief van de omgeving het probleembesef bij de cliƫnt te vergroten.

Een goede voorbereiding waarbij eenieder zijn rol opneemt is hierbij cruciaal.

Contact
close slider

BEL NU:

03 298 45 61

(7/7 Bereikbaar)
Nova Vida Belgie
Marcel Auburtinlaan 47
2600 Berchem
03 298 45 61
info@novavida.eu

Bel mij terug aub
Ik wil een afspraak maken
Ik wens graag meer info