Hulp bij Burn-out

Nova Vida Hulp bij Burnout
Burn-out

Burn-out is een toestand waarin iemand zich opgebrand voelt. De draaglast is groter dan de draagkracht. De persoon in kwestie heeft het gevoel dat hij geen weerstand meer heeft en de zaken des levens moeilijker of niet meer aankan. Burn-out heeft veel overeenkomsten met andere aandoeningen zoals depressie of overspannenheid.
Wat typerend is voor een burn-out is het feit dat deze personen te lang aan stress zijn blootgesteld en ze hun grenzen niet of onvoldoende hebben kunnen afbakenen. In vele gevallen ontstaat een burn-out binnen de relationele sfeer op het werk. Meestal zijn het personen die moeilijk neen kunnen zeggen of op alles ingaan zodanig dat de draaglast te groot wordt. Een aantal onder hen zijn ook het slachtoffer van het fenomeen perfectionisme. Het is nooit goed genoeg en de grens is niet zichtbaar.
In dit opzicht bestaat er vaak een dunne lijn m.b.t. verslaving. Hier is het raakvlak grenzeloosheid en stuurloosheid.

De kip of het ei?

Binnen de verslavingszorg melden zich vaak mensen aan met de diagnose burn-out of depressie. De draaglast is duidelijk ontoereikend en er is een gebrek aan gezonde copingmechanismen om de “facts of life” te hanteren. De ervaring leert dat er in zulke situaties naar middelen (opwekkende, dempende) wordt gegrepen om het leven aan te kunnen. Het is een vluchtmiddel dat hen in vele gevallen nog minder weerbaar maakt en hen niet de vaardigheden bijbrengt om gezond en evenwichtig door het leven te gaan.

Herstel

Het herstel van een burn-out bestaat erin het mechanisme te herkennen en te erkennen. Het is vaak erg moeilijk om toe te geven dat het niet meer lukt. Dit wordt door de persoon in kwestie vaak als een falen gezien. Zelfonderzoek en zelfontdekking zijn hierbij een belangrijke stap. In vele gevallen wordt perfectionisme, plichtsgetrouwheid en ver doorgedreven doorzettingsvermogen gedetecteerd. De oorsprong van deze eigenschappen kan van zeer diverse aard zijn.
Uit ervaring weten we dat hoe langer men in een toestand van burn-out verkeert, des te langer de duurtijd van het herstel zal zijn.

Heb ik een burnout?
Doe de test

Wat nu?

U hebt al een grote stap gezet in het zoeken naar informatie en hulp bij een Burnout. Neem nu contact op met Nova Vida en hoor hoe we uw Burnout kunnen stoppen.

BEL ONS: 03 298 45 61