Hulp bij Codependency

Hulp bij CODEPENDENCY

WAT BETEKENT CODEPENDENCY?

De term codependency betekent letterlijk medeafhankelijkheid en wordt vaak gezien als samenspel van persoonlijkheidskenmerken en een bepaald gedrag dat tot uiting komt. Wat duidelijk zichtbaar en voelbaar is bij deze personen, is het feit dat ze enerzijds controledrang ervaren en trachten anderen te beheersen, en anderzijds zichzelf tekort doen op een aantal vlakken. Een belangrijk fundament van codependency is de behoefte om nodig te zijn voor een ander. Deze personen hebben de neiging andermans behoeften te verkiezen boven die van henzelf. Ze besteden veel tijd, geld en emoties aan anderen en kunnen moeilijk neen zeggen. De codependent stelt zich afhankelijk op t.a.v. anderen door zich aan te passen, te pleasen, zichzelf weg te cijferen en te handelen volgens de verwachtingspatronen van een ander. Op deze wijze blijft de eigenheid op de achtergrond en worden eigen gevoelens, gedachten en behoeftes aan de kant gezet.

Codependent no more

Melody Beattie is degene die voor het eerst deze term heeft beschreven in haar boek ‘Codependent no more’ . Volgens haar is een codependent persoon, iemand die zich door het gedrag van een ander zodanig laat beïnvloeden dat hij/zij beheerst wordt door het verlangen het gedrag van die ander in de hand te houden. Codependency wordt beschouwd als een vorm van verslaving. De codependent is psychologisch, emotioneel en gedragsmatig gericht op de ander. Hierdoor is hij/zij het contact met zichzelf verloren en kan dus vervolgens moeilijk voor eigen waarden opkomen.
Vaak hebben deze personen een laag zelfwaardegevoel, geven zichzelf dikwijls de schuld van zaken die fout lopen en hebben onrealistische verwachtingen. Ze hebben moeite met zaken die volgens hen niet perfect zijn.
De codependent stemt zijn gedrag, gedachten en gevoel af op de ander, in de veronderstelling daarmee de ander te helpen. De codependent neemt verschillende rollen (aanklager, redder, slachtoffer) op waardoor hij/zij hiermee de ander afhankelijk maakt of controleert. Hij/zij ontleent aan zijn ‘helpende’ gedrag waardering en een positief zelfbeeld om zo een eigen identiteit op te bouwen.

PATRONEN VAN CODEPENDENCY

Ontkenning

 • Hebben moeite met het herkennen van hun eigen gevoelens.
 • Zwakken hun gevoelens af, veranderen of ontkennen hun gevoelens
 • Beschouwen zichzelf als volstrekt onzelfzuchtig, toegewijd aan het welzijn van anderen.

Lage eigenwaarde

 • Hebben moeite met het nemen van beslissingen
 • Beoordelen hun gedachten, woorden en daden zeer kritisch en vinden ze nooit goed genoeg.
 • Voelen zich ongemakkelijk wanneer ze complimenten of geschenken ontvangen.
 • Vinden het moeilijk anderen te vragen om aan hun behoeftes of wensen tegemoet te komen.
 • Vinden de waardering van anderen van hun gedachten, gevoelens en gedrag belangrijker dan zelfwaardering.

Onderdanigheid

 • Komen niet op voor hun waarden en integriteit, om zo te voorkomen dat anderen boos worden of hun afwijzen.
 • Zijn overgevoelig voor de emoties van anderen en nemen die emoties over.
 • Zijn extreem loyaal en verkeren daardoor te lang in ongezonde relaties en omstandigheden.
 • Stellen de meningen en gevoelens van anderen boven die van zichzelf en zijn bang om een afwijkend standpunt of gevoel te uiten.
 • Zetten eigen interesses en hobby’s opzij om te doen wat anderen van hen verlangen.
 • Nemen genoegen met seks ter vervanging van liefde.

Controle

 • Geloven dat de meeste anderen niet in staat zijn voor zichzelf te zorgen.
 • Proberen anderen op te dringen wat zij moeten denken en voelen.
 • Worden kwaad als anderen hun aanbod om te helpen niet aannemen.
 • Geven ongevraagd advies.
 • Overladen degenen om wie zij geven met cadeaus en gunsten.
 • Gebruiken seks om goedkeuring te krijgen en geaccepteerd te worden.
 • Kunnen alleen een relatie hebben als ze het gevoel hebben dat de ander hen nodig heeft.

WIE?

Deze afhankelijkheidsproblematiek of codependency vindt meestal zijn oorsprong binnen het systeem van herkomst. Meer bepaald binnen gezinnen waar de basisbehoeften (veiligheid, warmte, begrenzing,…) onvoldoende aanwezig waren en/of er sprake was van disfunctionaliteit.
Vaak hebben deze personen als kind veel verantwoordelijkheid moeten dragen en was er sprake van rolverwarring. Hierdoor is er onvoldoende ruimte geweest om eigen gevoelens en gedachten te ontwikkelen.

BEHANDELING

Het herstel van codependency is vooral gericht op bewustwording van het probleem, erkenning, zorgen voor jezelf, uitspreken van je behoeften, versterken van jezelf, gevoelens durven uiten, conflicten aangaan, loslaten van controle, een balans vinden tussen geven en nemen, eerlijke communicatie, een gezonde eigenwaarde ontwikkelen en grenzen aangeven.

Het uitganspunt van herstel is zelfzorg:
– bevrijd uzelf
– leer de kunst van het accepteren
– sta stil bij uw eigen gevoelens en motivaties
– denk niet meer in termen van slachtoffer
– maak uzelf onafhankelijk
– leid uw eigen leven
– zie uzelf graag
– ga voor uw eigen doelstellingen
– leer terug te genieten en houden van

Een belangrijke hulpbron bij deze afhankelijkheidsproblematiek is het delen van ervaringen in een groep van steunverlenende lotgenoten.

“Wijsheid vertelt me dat ik niets ben
Liefde vertelt me dat ik alles ben
Tussen die twee stroomt m’n leven”

(Nisargadatta)

CODEPENDENCY VERSUS RELATIEVERSLAVING

Hoewel de symptomen erg op elkaar lijken en met elkaar verband houden, is er toch een verschil tussen relatieverslaving en codependentie. Als je relatieverslaafd bent, ben je ook codependent. Als je codependent bent hoef je daarom niet relatieverslaafd te zijn. Het woord relatieverslaving zegt het al, je bent verslaafd aan de ander. Je liefdesrelatie is een obsessie en je kunt voor je gevoel niet meer zonder die ander leven. Als je dat toch probeert, heb je letterlijk last van ontwenningsverschijnselen en craving. Je gaat steeds terug naar die ander, ook al weet je dat die relatie uiteindelijk weer pijn en verdriet oplevert.

Uit codependentie kan een ‘relatieverslaving’ ontstaan. Een relatieverslaving betekent niet dat je zoveel mogelijk relaties wilt hebben of dat je verslaafd bent aan seks. Het is eerder dat je valt op partners die emotioneel beschadigd zijn en niet in staat zijn om een relatie met echte intimiteit aan te gaan. De relatie is ongelijkwaardig en ongezond voor je. Rationeel weet je dat wel, maar emotioneel kun je er niet los van komen. Je verlangt naar liefde en aandacht en soms krijg je dat ook even – totdat de ander je weer kwetst. Je raakt door de ander of door de relatie geobsedeerd en je offert jezelf op. Je blijft hopen dat de ander verandert of dat de relatie verbetert als jij maar hard genoeg je best doet.

Codependentie is veel breder dan relatieverslaving. Het komt veel vaker voor. In grote lijnen kun je zeggen dat als je voor je geluk of welbevinden afhankelijk bent van een ander, je codependent bent. Als je je eigen behoeftes en gevoelens negeert in het belang van de relatie, dan is dat codependent gedrag. Vaak wordt dit ten onrechte gezien als liefdevol gedrag. In feite manipuleer je de ander in de hoop iets te krijgen wat jij nodig hebt. Pure liefde heeft geen strategie nodig. Dat is er gewoon of niet, daar hoef je niets voor te doen of te laten.
Codependent gedrag hebben we omdat we niet genoeg liefde voor onszelf voelen. We denken dat we van de ander afhankelijk zijn om liefde te ervaren. Dit is een misvatting die we als kind zijn gaan geloven. Als je meer eigenwaarde en liefde voor jezelf ontwikkelt, kan het patroon van codependentie doorbroken worden en kun je gezondere en gelijkwaardigere relaties aantrekken. Partners kun je zien als spiegels. We trekken vaak iemand aan die op dezelfde manier van ons houdt als wij zelf doen.

Worstel jij met medeafhankelijkheid?
Doe nu de test

Wat nu?

U hebt al een grote stap gezet in het zoeken naar informatie en hulp bij co-dependentie. Neem nu contact op met Nova Vida en hoor hoe we uw co-dependentieg kunnen stoppen.

BEL ONS: 03 298 45 61

 

Leestips:

 • Melody Beattie is de eerste die in 1986 codependency omschreef in haar bestseller Codependent No More, in het Nederlands vertaald als Leef je eigen leven.
 • Een andere klassieker over codependency, en een aanrader, is Grenzeloos liefhebben (Facing Codependence) van Pia Mellody.
 • Een van mijn persoonlijke favoriete titels is Liefdesbang van Hannah Cuppen, over de dans van verlatingsangst en bindingsangst en het belang van verbinding en zelfliefde.
 • In Als hij maar gelukkig is schrijft psychotherapeute Robin Norwood over relatieverslaving en zelfopoffering uit liefde en hoe je eraan kunt ontsnappen.
 • ‘Coda-groepen’ zijn zelfhulpgroepen die werken volgens de 12-stappenmethode. Hier vind je de lijst van meetings.
 • Er zijn ook ‘Norwoodgroepen’: zelfhulpgroepen geïnspireerd door Robin Norwood. De website van de Norwoodgroep biedt veel informatie over codependentie. Bovendien kun je deelnemen aan het Norwood-forum: een online forum voor vrouwen met relatieverslaving.
 • Ook de website van mijn collega Sarah Hofman, bij wie ik een workshop volgde, is een bron van informatie over codependentie en relatieverslaving. Je vindt er ook een lijst aan goede boeken over het thema.
 • Verslaafd aan jou is een steun- en informatiepunt speciaal voor de naasten van verslaafden, met behandelingsmogelijkheden en een forum.
 • Bonustip: Ik hou van mij
Contact
close slider

BEL NU:

03 298 45 61

(7/7 Bereikbaar)
Nova Vida Belgie
Marcel Auburtinlaan 47
2600 Berchem
03 298 45 61
info@novavida.eu

Bel mij terug aub
Ik wil een afspraak maken
Ik wens graag meer info