Hulp Bij Koopverslaving

Wat is een koopverslaving?

De meeste mensen kopen wel eens iets wat ze niet onmiddellijk nodig hebben of geven met momenten meer geld uit dan nodig of voorzien is. Men spreekt echter van een koopverslaving wanneer de drang quasi permanent aanwezig is en men obsessief bezig is met zaken kopen. Niettegenstaande dit in de meeste gevallen voor financiële problemen zorgt, blijft men doorgaan. Koopverslaving ontwikkelt zich meestal in de leeftijdscategorie van 17j. tot 30j. en wordt vaak pas in een latere periode duidelijk. Meestal is het de onmiddellijke omgeving die het probleem als eerste signaleert.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen verschillende types van koopverslaving:

  • Funshoppers, koopjesjagers
    • Deze personen worden getriggerd door het versterken van het plezier dat ze beleven aan het kopen. Het kopen compenseert een niet optimale dopaminespiegel.
  • Troostkopers
    • Door te kopen hoopt men op een beter gevoel. Men zoekt een duidelijke compensatie voor onprettige zaken die men in het dagdagelijks leven ervaart.
  • Dwangmatige kopers
    • Er bestaat een onvermogen om aan de impulsen van kopen te weerstaan. Een serotoninetekort zou hier o.a. mede aan de basis kunnen liggen.

In een aantal gevallen is kopen ook een middel om bepaalde psychische spanningen te verminderen of te vluchten van een onprettige gemoedstoestand.

Zowel mannen als vrouwen kunnen een koopverslaving ontwikkelen. Het verschil zit hem dan meer in het soort zaken die worden aangekocht.

Bij ongeveer 8% van de Belgische bevolking is er sprake van een koopverslaving.

Hoe ontwikkelt zich een koopverslaving?

Hoe komt het dat de ene persoon geen probleem heeft zijn koopgedrag onder controle te houden en een andere persoon er zich volledig in verliest? Er zijn geen sluitende antwoorden of verklaringen maar wel een aantal opvallende elementen.
Het beloningssysteem kan bij bepaalde personen ook getriggerd worden door het idee zaken te kopen of daadwerkelijk over te gaan tot een aankoop. Zo zou ook hier serotonine een belangrijke rol spelen betreffende het ontwikkelen van een verslaving.
De controle die men verliest bij een koopverslaving kan gezien worden als een impulsstoornis waarbij men ook kan spreken van een bepaalde afhankelijkheid. Gaandeweg is men meer en meer bezig met obsessief kopen.
Vaak is het een vlucht om met bepaalde onprettige ervaringen minder geconfronteerd te worden of een manier om het innerlijke zelfbeeld op te krikken. Gevoelens van somberheid, verveling, frustratie etc. kunnen even afnemen in de voorbereidingsfase naar aankoop, tijdens of na aankoop. Het effect is meestal van korte duur.

Belangrijke elementen die zeker meespelen zijn het oneindig aanbod van allerlei zaken, de beschikbaarheid, het online-winkelen, winkelcentra en de vaak te gemakkelijke toegang tot kredietkaarten.

Ben ik koop verslaafd?
Doe nu de test

Wat nu?

U hebt al een grote stap gezet in het zoeken naar informatie en hulp bij koopverslaving. Neem nu contact op met Nova Vida en maak een afspraak om dit probleem in kaart te brengen, de onderliggende factoren te exploreren en een herstelplan op te maken.

BEL ONS: 03 298 45 61

Contact
close slider

BEL NU:

03 298 45 61

(7/7 Bereikbaar)
Nova Vida Belgie
Marcel Auburtinlaan 47
2600 Berchem
03 298 45 61
info@novavida.eu

Bel mij terug aub
Ik wil een afspraak maken
Ik wens graag meer info