Intakefase

AANMELDING / INTAKE

De aanmelding is de eerste stap en kan door iedere belanghebbende gebeuren. Dit kan zowel telefonisch als per email.
U kunt terecht voor informatie en / of advies betreffende een probleem. Daarbij wordt u te woord gestaan door een ervaren hulpverlener. Na de aanmelding volgt de intake.

INTAKEFASE

Voorafgaand aan een behandeltraject vindt er minimum één intakegesprek plaats.
Tijdens deze fase wordt er geluisterd naar uw hulpvraag en zal een uitgebreide exploratie plaatsvinden van de problemen waar u mee te kampen heeft.

Indien noodzakelijk kan er in deze fase ook diagnostisch onderzoek gebeuren. Er wordt samen met u bekeken welk behandeltraject (ambulant, residentieel) het meest kans op slagen heeft.
We streven vooral naar een duurzaam effect. Er wordt een individueel plan van aanpak uitgewerkt waarin de voorlopige diagnose en behandeldoelen worden opgenomen.
We vinden het belangrijk om te exploreren of uw onmiddellijke omgeving (familie, vrienden, betekenisvolle personen) reeds in deze fase kan betrokken worden.

BEHANDELING, AANPAK,
DOEL VAN ONS PROGRAMMA

Het doel van de behandeling is om mensen uit hun zelfdestructieve levenswijze te halen.
Dit gebeurt door bewustwording van gedachten, gevoelens, gewoonten en handelingen, zonder eraan toe te geven. We houden daarbij rekening met de mate van motivatie. In geval er sprake is van een verslaving, zien we het abstinentiemodel in combinatie met het 12 stappen programma als cruciaal gegeven om tot verandering te komen. Binnen de behandeling staat de cliënt en zijn omgeving centraal.

We werken cliëntgericht en maken onder andere gebruik van cognitieve gespreksvoering. Zowel het systeem als de context worden meegenomen in het verhaal. Doorheen het traject wordt ervaringsdeskundigheid maximaal ingezet.

Nova Vida hanteert “best practice” methodieken die noodzakelijk zijn om onderliggende problematieken aan te pakken. Op dit vlak is samenwerking met professionals erg belangrijk. Daarom doen we beroep op expertise in zowel binnen als buitenland.