Behandeling

Nova Vida Belgie is uw eerste stap naar uw herstel. In ons centrum analyseren we uw probleem en stellen we een behandelplan voor. Dit kan een ambulant programma zijn waar we op regelmatige basis afspraken maken voor de behandeling of we kunnen samen voor een opname in een kliniek kiezen.

AANMELDING / INTAKE

De aanmelding kan door iedere belanghebbende zowel telefonisch als per mail gebeuren.
U kunt terecht voor informatie en / of advies betreffende een probleem. Daarbij wordt u te woord gestaan door een ervaren hulpverlener. 

INTAKEFASE

Voorafgaand aan een behandeltraject vindt er minimum één intakegesprek plaats.
Tijdens deze fase wordt er geluisterd naar uw hulpvraag en zal een uitgebreide exploratie plaatsvinden van de problemen waar u mee te kampen heeft.

Indien noodzakelijk kan er in deze fase ook diagnostisch onderzoek gebeuren. Er wordt samen met u bekeken welk behandeltraject (ambulant, residentieel) het meest kans op slagen heeft.
We streven vooral naar een duurzaam effect. Er wordt een individueel plan van aanpak uitgewerkt waarin de voorlopige diagnose en behandeldoelen worden opgenomen.
We vinden het belangrijk om te exploreren of uw onmiddellijke omgeving (familie, vrienden, betekenisvolle personen) reeds in deze fase kan betrokken worden.

BEHANDELING, AANPAK,
DOEL VAN ONS PROGRAMMA

Het doel van de behandeling is om mensen uit hun zelfdestructieve levenswijze te halen.
Dit gebeurt door bewustwording van gedachten, gevoelens, gewoonten en handelingen, zonder eraan toe te geven. We houden daarbij rekening met uw motivatie welke helpend kan zijn om dit traject te doen slagen. In geval er sprake is van een verslaving, zien we het abstinentiemodel als cruciaal gegeven om tot verandering te komen. Binnen de behandeling staat de cliënt en zijn omgeving centraal.

We werken cliëntgericht en maken onder andere gebruik van cognitieve gespreksvoering. Zowel het systeem als de context worden meegenomen in het verhaal. Doorheen het traject wordt ervaringsdeskundigheid maximaal ingezet.

Nova Vida hanteert “best practice” methodieken die noodzakelijk zijn om onderliggende problematieken aan te pakken. Op dit vlak is samenwerking met professionals erg belangrijk en doen we daarom beroep op expertise in zowel binnen als buitenland.

AMBULANT TRAJECT

Wanneer er voor een ambulant traject wordt gekozen, zullen er wekelijks individuele sessies plaatsvinden en kan de cliënt participeren aan de groepsgesprekken.

RESIDENTIEEL TRAJECT / NAZORG

Indien het binnen uw huidige leefomgeving moeilijk blijkt om verandering te bekomen of eerdere
behandelingen niet het gewenste resultaat hebben gegeven, wordt er een residentiëel traject voorgesteld.

Na de opname volgt er een intensief nazorgprogramma. Dit bestaat uit individuele gesprekken en nazorgbijeenkomsten.

PROGRAMMA VOOR DE OMGEVING

Tijdens het herstelproces trachten we de omgeving (familie, vrienden, partners, belanghebbenden) maximaal te betrekken omdat we weten dat dit de kansen op een goed en blijvend herstel vergroot. Daarom kan u als betrokkene participeren aan infosessies en ervaringsgerichte groepen. Er zijn individuele en systeemgesprekken mogelijk.

Contact
close slider

BEL NU:

03 298 45 61

(7/7 Bereikbaar)
Nova Vida Belgie
Marcel Auburtinlaan 47
2600 Berchem
03 298 45 61
info@novavida.eu

Bel mij terug aub
Ik wil een afspraak maken
Ik wens graag meer info