Ambulant

Wanneer er voor een ambulant traject wordt gekozen, zal er samen met u een plan van aanpak worden opgesteld. Ieder ambulant traject is een persoonlijk op maat gemaakt programma en speelt in op uw specifieke behoeften. Deze kan bestaan uit individuele sessies al dan niet in combinatie met groepsgesprekken. Bovendien kunnen familieleden en of andere betrokkenen participeren aan ons familieprogramma.

Het ambulante traject kan bestaan uit een combinatie van onderstaande elementen :

  • Individuele gesprekken

De basis van het ambulante traject bestaat uit individuele gesprekken met een psycholoog en een ervaringsdeskundige counselor. We zijn ervan overtuigd dat het inzetten van ervaringsdeskundigen erg effectief is m.b.t. vergroten van de motivatie om problemen daadwerkelijk aan te pakken. Bovendien voelt men zich vaak meer begrepen door mensen die weten wat ze doormaken.

  • Cliëntmeetings

Naast de individuele sessies wordt er deelgenomen aan de groepssessies op twee wekelijkse basis. De ervaring leert ons dat de groepsdynamiek tussen lotgenoten de kansen op herstel vergroten. Tijdens deze groepsbijeenkomsten wordt steeds een relevant thema m.b.t. verslaving besproken. Dit is een additioneel gegeven op de zelfhulpgroepen, die reeds hun waarde hebben bewezen.

  • Multidisciplinaire aanpak

Als Nova Vida staan wij voor een multidisciplinaire aanpak. Er is een nauwe samenwerking tussen klinische professionals (psychologen, psychiaters, een seksuoloog, systeemtherapeuten, traumatherapeuten, een verslavingsarts, …) en ervaringsdeskundige counselors. Wij geloven er sterk in dat deze samenwerking leidt tot betere resultaten bij personen met een verslavingsprobleem. We werken steeds à la carte en doen beroep op de brede expertise en netwerken zowel binnen als buiten Europa.

  • Familiemeetings

We menen dat indien familieleden kunnen betrokken worden bij het herstel, de slaagkans enkel vergroot. Gevoelens van schaamte, schuld, vertwijfeling worden door velen ervaren. Het is niet alleen kwestie van herkenning maar ook van erkenning. Verslaving is een ziekte die je in de meeste gevallen niet alleen kan dragen. Daarom organiseren wij twee wekelijks familiemeetings waar ervaringen kunnen gedeeld worden en men steun kan verwachten van lotgenoten.

  • Systeemgesprekken

Vaak is het de familie die problemen signaleert en aanklopt bij de hulpverlening. Zij spelen een belangrijke rol in het proces en zijn in de meeste gevallen bereid om betrokken te worden bij de behandeling. Tevens zijn zij ook belangrijke informatiedragers.

Doorheen de tijd is er in de meeste gevallen een dynamiek ontstaan binnen het systeem die eventueel zelf faciliterend heeft gewerkt met betrekking tot het verslavingsproces. Daarom vinden we het uitermate belangrijk dat de mogelijkheid wordt geboden om zowel individuele als systeemgesprekken te organiseren, om samen tot gezondere verbindingen te komen.

  • Info bijeenkomst rond verslaving

‘Verslaving’ wordt snel in de mond genomen, maar wat betekent verslaving eigenlijk?
Hoe komt men op dit punt? Hadden we het kunnen voorkomen? Wat doen we beter niet en hoe kunnen we ondersteuning bieden? Vaak hebben we meer vragen dan antwoorden. Tijdens  deze bijeenkomsten hopen we u maximaal te informeren over wat er kan verwacht worden en hoe men best kan handelen in geval van verslaving.

Dikwijls voelt de omgeving zich al geruime tijd machteloos en zijn er al verschillende pogingen ondernomen om verandering te bekomen. De ervaring leert ons dat het samen leven met een persoon die verslaafd is een grote impact heeft op de onmiddellijke omgeving en er nood is aan ondersteuning en handvatten.

De bedoeling van deze bijeenkomsten is om meer zicht te krijgen en wegwijs te geraken m.b.t. “verslaving”: wanneer spreken we van verslaving, wat zijn de oorzaken, wat is zichtbaar, de verschillende verschijningsvormen, hoe ermee om gaan en wat herstel betekent. Op deze manier kom je sterker te staan als naaste van een persoon met een afhankelijkheidsprobleem en kan dit wel degelijk tot gunstige effecten leiden voor het hele systeem.

Contact
close slider

BEL NU:

03 298 45 61

(7/7 Bereikbaar)
Nova Vida Belgie
Marcel Auburtinlaan 47
2600 Berchem
03 298 45 61
info@novavida.eu

Bel mij terug aub
Ik wil een afspraak maken
Ik wens graag meer info